Görevimiz


 

 

 

 

 

İslam’ın yaygın olmadığı coğrafyalarda yaşayan Müslüman Topluluklarla, İslam inancının gereği olan kardeşlik ve dayanışma hukukunu geliştirmek, Müslüman Topluluklar arasındaki insanî bağların pekiştirilmesini teşvik etmek, din hizmetleri ile din eğitimi konusunda faaliyetlerde bulunmaktır.