MÜSDAV EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BURSLARI ve DESTEK PROGRAMLARI


İmam Hatip Liseleri Yabancı Dil Destek Bursu

Burs Programının Amacı

 

İslâm dininin insanlığa huzur ve barış getirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlamak, çoğunluğunu Müslümanların oluşturmadığı bölgeler öncelikli olmak üzere, din eğitimi ve din hizmetleri ile dinî içerikli sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek, Vakfımızın kuruluş amaçlarından biridir. Bu amaca ulaşılmasının önemli unsurlarından biri Müslüman toplulukların yaşadığı coğrafyalardaki dilleri bilen nitelikli insan kaynağıdır.

Vakfımız yönetim kurulunca yapılan değerlendirmelerde, nitelikli insan kaynağı kapasitesini artırmaya yönelik olarak, Vakfımızın faaliyet yürütmeyi planladığı hedef coğrafyaları kapsayan yabancı dillerin öğretimini önceleyen programların teşvik edilmesi ve desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda, Vakfımızın öncelikleri ve imkanları göz önünde bulundurularak, öncelikle Japonca, Çince, İspanyolca ve Rusça dillerinin temel yabancı dil olarak öğretildiği İmam Hatip Liselerini tercih edip kayıt yaptıran öğrencilere burs desteği sağlanması planlanmıştır.

Burs Programının Kapsamı

 

Burs programı Japonca, Çince, İspanyolca ve Rusça dillerinin temel yabancı dil olarak öğretildiği İmam Hatip Liselerini tercih edip kayıt yaptıran öğrencileri kapsamaktadır.

Burslar Eylül-Haziran ayları arasında (9 ay) ödenecektir, diğer aylar için burs söz konusu değildir.

Burs programı kapsamındaki okullara kayıt yaptıran öğrencilere 2020-2021 eğitim yılı için ödenecek aylık burs bedeli 150 TL’dir.

 

Evrak Teslim Süreci

Başvuru Formu ve ekinde istenen belgeler; okul müdürlüklerine verilecektir. Bu belgeleri doğrudan Vakıf Merkezine gönderenlerin belgeleri işleme konulmayacaktır.

Okul idareleri kendilerine teslim edilen evrakı inceleyerek uygun başvurulara ait evrakı bir üst yazıyla Vakfımıza ileteceklerdir.

 

 Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 • Kesin kayıttan itibaren başvuruların alınması.
 • Okul müdürlükleri tarafından başvuruların incelenip tamamlanması.
 • Belgelerin Müsdav’a ulaştırılması ve değerlendirilmesi
 • Bursların ödenmeye başlanması

 

Başvuru Şartları ve İstenilen Belgeler

Başvuru Şartları

 1. 15 yaşın altında olmak: (01/01/2006 ve sonrası doğumlu olmak)
 2. LGS sınavı ile burs programı çerçevesinde belirlenen okul(lar)daki programlardan birisini kazanmak ve kayıt yaptırmak.
 3. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak
 4. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.
 5. Eğitim programı bünyesinde eğitimine devam ediyor olmak; eğitim programıyla bağlantısını kesen öğrencilerin bursları da otomatik olarak kesilecektir.

 

Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. Başvuru formu ( İlanda belirtilen link üzerinden doldurulup çıktısı alınacak, öğrenci velisi tarafından imzalandıktan sonra ıslak imzalı form okul idaresine teslim edilecektir)
 2. Liseye yeni kayıt yaptıranlar için okula giriş puanını ve kazandığı okulu gösteren resmi belge
 3. Bir adet fotoğraf (Başvuru sırasında sayfaya yüklenecektir.)
 4. Nüfus kayıt örneği (e-devlet)
 5. Nüfus kayıt örneğinde adres bilgisi yok ise aile ikametgah/adres belgesi (e-devlet)