Hakkımızda


Vakfımız, 1997 yılında “Tokyo Camii Vakfı” unvanı ile kurulmuş ve bu isim altında Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir camii inşa ederek ibadete açmıştır.

Kurucuların temel gayesi olan Tokyo Camii’nin tamamlanmasını müteakip faaliyet alanlarını genişleterek hizmetlerine devam eden Tokyo Cami Vakfı’nın ismi, Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı olarak değiştirilmiştir. Bu isim altında Bosna Hersek Cumhuriyeti’nde Maglaj Vali Recep Yazıcıoğlu Camii ve Sarajevo Üniversitesi Camii gibi prestij eserleri hizmete sunan Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı, yurtiçi ve yurtdışında birçok camii ve sosyal tesisin restorasyon ve onarım çalışmalarında da bulunmuştur.

Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı, faaliyet alanlarını daha da genişleterek, İslâm dininin insanlığa huzur ve barış getirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlamak, çoğunluğunu Müslümanların oluşturmadığı bölgeler öncelikli olmak üzere, din eğitimi ve din hizmetleri ile dinî içerikli sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek ve Müslüman toplulukların statüleri, dinî ihtiyaçları ve beklentileri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla 2017 yılında “Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı” olarak ismini yeniden değiştirmiştir.

Yeni ismi ile aralıksız olarak faaliyetlerine devam eden “Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı” vergi muafiyetine sahip, kâr amacı gütmeyen bir kamu vakfıdır.