Restorasyon Hizmetleri


Balkan Ülkelerindeki Ecdat Yadigârı Camilerin Onarımı

Bosna – Hersek, Makedonya, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan ve Arnavutluk gibi balkan ülkelerinde, Osmanlı idaresi zamanında inşa edilip, bütün tahrip gayretlerine rağmen bugüne kadar ayakta kalabilmiş tarihi camiler bulunmaktadır. Bu camilerin hemen hepsi onarıma muhtaç durumdadır. Bu camilerin, o ülkelerde yaşamakta olan Müslümanlar için mana ve değeri çok büyüktür. Zira bu camiler, orada yaşayan Müslümanlar için bir moral kaynağıdır.

Ecdat yadigârı olmaları, tarihimizi ve kültürümüzü temsil etmeleri sebebiyle bu eserler, Türk Milleti için de çok değerlidir. Bu eserleri aslına uygun şekilde onarıp, gelecek nesillere intikal etmesini ve daha uzun yıllar yaşamasını sağlamak, bizler için bir borçtur. Ecdat yadigârı bu tarihi camilerin bulunduğu ülkelerde yaşayan Müslümanlar, bu camileri onarmak istemekte, fakat parasızlık ve teknik imkânsızlıklar sebebiyle bu eserlerin onarılması mümkün olamamaktadır.

Bu bölgede bulunan dini idare yöneticileri (müftüler) Diyanet İşleri Başkanlığına müracaat ederek bu camilerin onarımı için yardım istemektedirler. Vakfımız, eski Osmanlı topraklarında kalmış ecdat yadigârı bu eserlerin restorasyon çalışmalarına, Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği halinde katkı sağlamaktadır.

Mostar Koski Mehmet Paşa Camii

Bosna-Hersek’te 1992-1994 yıllarında çıkan iç savaş sırasında Hırvatlar tarafından tahrip edilen Osmanlı dönemine ait tari...

Detaylar...
Sultan II. Murat Camii

Karadağ Cumhuriyetinin en yoğun Boşnak yerleşim merkezi olan Rozoje şehrine Osmanlı Devletinin bir armağanı olan Sultan II Murat Camii, yüzyıl...

Detaylar...
Tuzla Turalibey Camii

Vakfımızın yurt dışında gerçekleştirdiği hizmetlerden biri de, Bosna-Hersek Federal Cumhuriyeti’nin Tuzla şehrinde bulunan tarihi Tura...

Detaylar...