TarihçeTokyo Cami Vakfı'ndan

Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı'na

Tokyo Cami Vakfı, 1997 yılında “İslam dininin tanıtılması ve din hizmetlerinin yürütülmesi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığına yardımcı ve destek olmak ve bu konularda Başkanlıkla işbirliği yapmak,” üzere kurulmuş ve 1998 yılı içerisinde faaliyete başlamıştır. Ayrıca Vakfa , 05.01.2001 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınmıştır.

Vakfımızın kuruluş aşamasındaki gayesi, Vakıf resmi senedinde belirtildiği üzere Japonya’nın Başkenti Tokyo’da bir cami ile külliyesini inşa edip Tokyo’da yaşayan Müslümanların hizmetine sunmak, Japonya’da İslâm Dini’nin tanıtılması ve din hizmetlerinin yürütülmesi konusunda gerekli çalışmalar yapmak, maddi imkânların müsait olması halinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt içi ve yurt dışındaki diğer hizmetlerini desteklemek amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Tokyo Camii inşasına 1998 yılı içerisinde başlanmış ve cami inşaatı 2000 yılı ortalarında tamamlanarak ibadete açılması sağlanmıştır.

Vakfımız faaliyet alanlarını daha da genişleterek, ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarda bulunmakta, yurt içi ve yurt dışında tarihi ve turistik eserler ile ülkemizde yaşanan deprem, sel baskını gibi doğal afetler sonucu zarar gören camilerin bakım, onarım ve restorasyonu gibi işleri de gayesine alarak bu alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yeni ilave edilen hizmetlerle beraber “Tokyo Camii Vakfı” unvanımız “Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı” olarak değiştirilmiştir.


Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı’ndan,

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı’na

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapımı tamamlanan Tokyo Cami’nin külliyesini inşa edip, Tokyo’da yaşayan Müslümanların hizmetine sunmak, İslâm dininin insanlığa huzur ve barış getirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlamak, çoğunluğunu Müslümanların oluşturmadığı bölgeler öncelikli olmak üzere, din eğitimi ve hizmetleri ile dinî içerikli sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek, Müslüman toplulukların statüleri, dinî ihtiyaçları ve beklentileri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, ihtiyaç duyulan yerlerde cami, Kur’an kursu, eğitim ve kültür merkezleri ile okullar, hastaneler ve diğer tesisleri inşa edip donatmak, dinî ve hayrî hizmetler ile eğitim, yayın ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, bu amaçla yapılan aynî ve nakdî bağışlarla zekât ve fitre gibi yardımların şartlarına uygun olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak gibi daha geniş kapsamlı yeni faaliyet alanları ile 2017 yılında ismi “Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı” olarak değiştirilmiştir.

Vakfımızın, daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi düşüncesi ile son dönemde Ankara’da Hacı Bayramdan sonra önemli bir cazibe merkezi haline gelen Hamamönü mevkiinde, bölgenin tarihi dokusuna uygun olarak yeni bir hizmet binası inşa edilerek merkezimiz buraya taşınmıştır.