Vakfın Gayesi


Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir cami ile külliyesini inşa edip Tokyo’da yaşayan Müslümanların hizmetine sunmak,


İslâm dininin insanlığa huzur ve barış getirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlamak,


Çoğunluğunu Müslümanların oluşturmadığı bölgeler öncelikli olmak üzere, din eğitimi ve din hizmetleri ile dinî içerikli sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek,


Müslüman toplulukların statüleri, dinî ihtiyaçları ve beklentileri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak,


İhtiyaç duyulan yerlerde cami, Kur’an kursu, eğitim ve kültür merkezleri ile okullar, hastaneler ve diğer tesisleri inşa edip donatmak,


Dinî ve hayrî hizmetler ile eğitim, yayın ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,


Bu amaçla yapılan aynî ve nakdî bağışlarla zekât ve fitre gibi yardımların şartlarına uygun olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamaktır.