Yapımı Devam Eden ProjelerimizTokyo Türk Kültür Merkezi

Japonya’nın başkenti Tokyo’da Vakfımızca yaptırılmış olan Tokyo Camii’nin bitişiğinde yer alan, mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti hazinesine ait eski okul binası arsası üzerine din eğitimi araştırmaları ve hizmetleri başta olmak üzere çok amaçlı kullanılabilecek bir binanın inşa edilmesi için avan proje hazırlattırılması yoluna gidilmiş, Hassa Mimarlık Müh.Ltd.Şti.(Muharrem Hilmi ŞENALP)’nin hazırladığı proje kabul edilmiştir. Kabul edilen bu avan projenin uygulama projelerinin hazırlanması için Japon TAİSEİ firması ile bir anlaşma yapılmıştır. Söz konusu uygulama projesi ilgili firma ile yapılan anlaşma gereği Ocak 2016 tarihinde teslim alınacak ve ihalesi yapılarak inşaata başlanacaktır. Tokyo Kültür Merkezi inşaatının maliyeti Vakfımız tarafından karşılanacak olup, her türlü iş ve işlemler Vakfımızca yürütülecektir.